Ecoboxcenter Stockholm och Skärgården

Sedan 2011 är vi återförsäljare och installatör av Skandinavisk Ecotech ABs produkter. Vi är certifierade installatörer av minireningsverk från ett hushåll till 20 fastigheter. Totalt har över 300 installationer genomförts på fastlandet och våra omkringliggande öar.

Minireningsverket Ecobox finns i flera modeller

Ecobox Small

PERFEKT FÖR ETT HUSHÅLL

Ecobox Small är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp (toalett, bad, disk och vatten). Den stora fördelen med Ecobox Small är att det är ett system som aldrig behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut. Detta minireningsverk klarar av att rena avloppsvattnet från ett hushåll på 5 personer.

Produktblad:

Ecobox Small

Ecobox BDT

BAD, DUSCH & TVÄTT

I Ecobox BDT renas vattnet i tre steg innan det är dags att släppa ut det i naturen. Alla delar av reningsprocessen ryms i en enda behållare och inga markbäddar eller infiltrationer behöver anläggas efter Ecobox BDT. Allt för att göra det enkelt för dig att rena vattnet från ditt hus.

Produktblad:

BDT-produktblad

Ecobox Bio

UTMÄRKT FÖR FLERA FASTIGHETER

Ecobox Bio är det som krävs för att flera hushåll ska anslutas till samma minireningsverk.

Produktblad:

Bio 2-två fastigheter, 10 personer.

Bio 3-tre fastigheter, 15 personer.

Bio 4-fyra fastigheter, 20 personer.

Ecobox LARGE

ANPASSAT EFTER ANTAL FASTIGHETER

Ecobox LARGE är anpassas efter hur många som skall anslutas. Man beräknar flöden till reningsverket och tillverkar ett reningsverk skräddarsytt för just ändamålet, 5 – 20 fastigheter.

Produktblad:

Ecobox Large