Skärgårdsvatten

Våra grundvattennivåer kommer att variera kraftigt i framtiden. Att spara regnvatten i ett komplett fungerande system innebär i det långa loppet en besparing både för plånboken och miljön. Regnvattensystem för din trädgård och/eller för huset – vattna trädgård, spola ditt avlopp, tvätta eller diska med filtrerat regnvatten istället. Det kan bli upp till 50% besparing av brunnsvattnet. Kompletta system som är enkla att installera.

Garden

REGNVATTENSYSTEM FÖR TRÄDGÅRDEN

System för bevattning av trädgård

Smart Automatpump, start-stop funktion/Gardenapump. Silfong för inkommande vatten för enkel rengöring. Breddning leds mot exempelvis dike, mus-stopp i tanken. Lock med integrerade Gardenakopplingar. Tanken är på 1500 liter som standard, men kan uppgraderas till 3000, 5000 eller 7000 liter. Bara att gräva ned, ansluta en hängränna och börja vattna!

Produktblad:

Garden 1.5

Garden 3.0

Garden 5.0

Garden 7.5

Home

REGNVATTENSYSTEM FÖR HUSET

System för wc, tvätt- och diskmaskin samt för bevattning

Smart Automatpump, start-stop funktion/ Leader Pump. Silfong för inkommande vatten, enkel rengöring. Breddning leds mot exempelvis dike, mus-stopp i tanken. Tanken är på 3000 liter, men kan uppgraderas till 5000 eller 7000 liter. Systemförändring krävs i huset där till exempel wc går via regnvattenåtervinning. Installation av vatten för wc är oftast en enkel installation.

Produktblad:

Home 1.5

Home 3.0

Home 5.0

Home 7.5

Allt börjar med vatten

Läs vår PDF om vattnet vi dricker

PDF om vatten